NEN 2767

Een conditiemeting (NEN2767) is een uitstekend instrument om de kwaliteit waarin gebouwen verkeren te beoordelen. Op basis van diverse inspectiemethoden registreren we gebreken om de huidige staat van onderhoud vast te stellen. Een groot voordeel van deze conditiemeting is de objectieve en uniforme werkwijze. Het maakt de onderhoudstoestand inzichtelijk èn overdraagbaar, aangezien het een vastgestelde procedure is. Door duidelijke scores toe te kennen, voorkom je misverstanden over gedetailleerde omschrijvingen of termen die voor velerlei uitleg vatbaar zijn.

De conditiemeting helpt gebouwbeheerders sturing te geven aan het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen over het gewenste onderhoudsniveau. Door gebruik te maken van de conditiemeting kunnen maatregelen worden genomen en prioriteiten worden gesteld om het gewenste niveau te bereiken, binnen het aanwezige onderhoudsbudget.

JS Vastgoedmanagement is gespecialiseerd om vanuit de conditiemeting een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen.

NEEM DIRECT CONTACT
MET ONS OP

Heeft u vragen over het beheer of onderhoud van uw vastgoed? Neem dan snel contact met ons op. Dan maken we een vrijblijvende afspraak om het plan van aanpak met u door te spreken.

T. 0182-601438
Einfo@jsvastgoedmanagement.nl

 

 

PROJECTEN ADVIES

 JS Vastgoedmanagement BV
A  Mercuriusweg 7a - 2741 TB Waddinxveen
P
  Veldzoom 71 - 
2821 ZD Stolwijk (postadres)
T  +31 (0)182 - 60 14 38

E  info@jsvastgoedmanagement.nl
I   www.jsvastgoedmanagement.nl